Rejeneratif ve Holistik Tıp nedir?

Rejeneratif yenilenme demektir. Sürekli bir oluşum içinde olan bedenimizin tamir ve yenilenme mekanizması kusursuz işlemesi gerekir ki sağlıklı bir bedene  sahip olalım. Bir insanın kendini tamir etme ve  yenileme mekanizması ne kadar iyi çalışıyorsa hastalıklara karşıda o denli kuvvetlidir.

Maalesef hastalık yapan unsurlar çağımızda hem çok fazladır hem de boyut değiştirmiştir. Yani bir taraftan tamir ve yenilenme mekanizması dıştan çok fazla saldırıya uğrar diğer taraftan ise bu mekanizma  sağlıklı çalışması için gereken   yapı taşları içten bedenimizde eksiktir.

 

Bizim tedavi metodlarımız da tam bu iki noktada etki eder. Dıştan çok geleni azaltırız, içten az geleni çoğaltırız!

 

Yenilenme ve tamir mekanizmasını bozan ve ağır gelen unsurları engelleriz, diğer taraftan bu mekanizmaya sağlıklı çalışması için gereken tüm  yapı taşlarını  veririz.

Rejenerasyon, yani yenilenme ve tamir mekanizması işlediğinde beden kendi hasarını ortadan kaldırmaya yönelir. Rejeneratif tedaviler hücresel boyutta olan bir tedavi metodur ve şifalanmanın içten dışa doğru gelişen bir yol olduğunu bize gösterir.

 

Peki holistik ne demektir? Holistik mana itibariyle bütünsel demektir. Sağlıklı insan kem kendi içinde hem de dış dünyası ile uyum içinde olan bir insandır. İnsan sadece madde bedenden mevcut bir varlık değildir. Elektrik boyutta, ruhsal ve zihinsel boyuttada varlığını sürdürür.

Eğer hastalık madde bedende değil de zihinsel bir alanda oluştuysa , istediğimiz kadar madde bedeni tedavi edelim istediğimiz sonuca ulaşamayız. O Yüzden bizim tedavi metodlarımız hem bedensel, hem zihinsel ve ruhsal olarak tesir eden metodlardır.

 

Hastalık sürecinizde istenilen iyileşme bugüne kadar sağlanamadıysa, bunun sebebini Rejenerasyon mekanizmasını yeterli çalıştıramadıklarından ve  bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılmadığı gerçeğinde aramak mümkündür.